Yeniden Merhaba

Bir süredir ara verdiğimiz yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeniden başlarken yayın akışında da belirli bir değişiklik yapıyoruz.

isyandan.org 2019 Mayıs ayından başlamak üzere belirli periyotlarla dosyalar hazırlayacak, dosya aralarında ülke, kıta bazlı haberleri yetiştirebildiği ölçüde yapmaya devam edecek.

2007-2008’den beri emperyalist-kapitalist sistemin içinde olduğu kriz, yerkürenin çeşitli yerlerinde yoğunlaşarak sürüyor. Emperyalist bloklar arasındaki çatışmaların askeri düzeyinin de giderek arttığı tarihsel koşullar içinde yaşıyoruz. Bu koşullarda farklı coğrafyalarda halk hareketi ve işçi sınıfı hareketinde yeni arayışlar filizlenmeye başlamış, taban örgütleri-komiteleri-ağları-eylem grupları her yerde boy vermeye başlamıştır.

İlk dosya konumuz dünya işçi hareketi. Sonra kadın hareketi, silahlı direniş hareketleri, öz yönetim vs devam edeceğiz.

Dünya İşçi Hareketi dosyasını hazırlarken sermaye birikim sürecinin üretim alanlarını ülkesel ve kıtasal olarak hem bölmesi hem birleştirmesi nedeniyle bu sürecin somut görünümünü ortaya çıkaracak yazılar seçmeye çalıştık.  Küresel sermaye birikim sürecinin ülkesel, bölgesel dağılımının işçi hareketindeki tartışmaları etkilediğini düşünüyoruz.

Örneğin ABD, Avrupa Birliği ve Japonya’da klasik sanayi üretiminin çok az, hizmet sektörünün başat olmasını anlayabilmek için sermaye birikim sürecinin diğer bölgelerini analize dahil etmeliyiz. “Prekarya”, “maddi olmayan emek”, “güvenceli esneklik”, “emek gücünün kadınlaşması”, “feminist grev”, “proletarya”, “proletarya enternasyonalizm”   vs. kavramlarının  değerlendirilmesi sürecinde maddi gerçekliğin bütünlüklü olarak görünmesi için çaba sarf ettik.

Brezilya, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan gibi işçi sınıfının hem klasik kesimlerinin hem de yeni işçileşen kesimlerinin olduğu bu ülkelerde işçi hareketinde neler oluyor sorusuna cevap aradık.

Diğer yandan teknoloji ve tasarımın gelişmiş olduğu emperyalist ülkelerdeki teknoloji ve oyun endüstrisinde çalışan işçilerin örgütlenme süreçlerini görünür kılma çabası içinde olduk.

Teknoloji ve oyun endüstrisini kavrayabilmek için oyun makinaları ve bilgisayarlarda kullanılan koltanın çıkarıldığı Kongo’daki madencilikte sendikalarla kooperatifler arasındaki ilişkiyi pratik örnekler üzerinden anlamaya çalışacağımız yazıları seçtik.

İşçi hareketinin çok uluslu şirketlere karşı mücadelede yeni geliştirmeye başladığı biçimlerden biri olarak ortaya çıkan Küresel Sanayi İşçileri Federasyonu’nu ele aldık. Bu federasyonun çalışmalarından biri olan Bangladeş’teki tekstil işçilerinin örgütlenmesi ve mücadelesi ile çok uluslu tekellere karşı yerelden küresele nasıl bir mücadele ve örgütlenme biçiminin geliştiğini görmeye çalıştık.

Eksik bıraktığımız göremediğimiz yerler için bizi yönlendirirseniz memnun oluruz. Dosyaya yeni yazılar ekleyerek genişletebiliriz.

Bir sonraki dosyamızda görüşmek üzere iyi okumalar…

İsyandan.org 
Etiketler:

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.