Kolombiya: ELN, “Barış İçin Çoğunluğun Diyaloğu Gerekir”

kolombiyaeln

ELN, ‘Barış İçin Çoğunluğun Diyaloğu Gerekir’ başlıklı açıklamasında ülke halkının gerçek bir barış istediğini, referandumda çekimser kalan % 62’nin imzalanan barış anlaşması için bir motivasyonu olmadığını ifade etti:

‘Hayır’ diyen çoğunluk gerçek barışın nasıl olması gerektiği hakkında yanlış yönlendirildi. Ayrıca Havana Anlaşması belirli sınırlamalara sahiptir ve ülkede yaşayan çoğunluğu kapsamamaktadır. Çoğunluğu saran eşitsizlik, baskı, paramiliter şiddet ve devlet terörü ülkede süren silahlı ayaklanmanın gerçek sebepleridir. Bu sebepleri konuşmak aşırı sağ için gerçekten büyük bir tehlikedir…

ELN yaptığı açıklama ile çoğunluğun katılımının sağlanmadığı bir barış sürecinin sonuç vermeyeceğinin altını bir kez daha çizdi: ‘Yarım yüzyılı bulan yoksulların silahlı ayaklanmasının derslerinden öğrenmek gerekir…’

ELN, bağımsızlık, demokrasi ve sosyal adaletin sağlanması için yürütülecek ulusal diyalog sürecine iktidardan dışlanan yoksul çoğunluk dahil edilmediği takdirde gerçek barışın sağlanamayacağını, bunu da Kolombiya egemenlerinin değil, ancak halkçı ve toplumsal örgütlenmelerin sağlayabileceğini beyan etti: ‘Barış için birliği sağlamak devrimcilerin birliğini sağlamakla mümkündür. Solcular, demokratlar, halk bloku içinde yer alanların birliğini sağlamak gerekir…’

ELN, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta 30 Mart’ta imzalanan anlaşmaya bağlı kaldığını, kamuoyuna açık yapılacak olan ilk barış görüşmesine de hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.

Kolombiya Hükümeti ile varılan anlaşma sonucu barış görüşmelerinin başlaması için ELN elindeki 4 tutsağı, Kolombiya Devleti de müzakere heyeti içinde yer alan ELN tutsaklarını serbest bırakacak.

Kaynak: http://cedema.org/ver.php?id=7417 linkinden özetlenmiştir.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.