Çin: Binlerce İşçi Walmart’a Karşı WeChat Üzerinden Örgütleniyor

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“Çin’deki hizmet sektörü içinden yükselen işçi hareketi Walmart da dahil olmak üzere birçok şirketi sarsmış, Temmuz ayından bu yana en az 120 gösteri ve grev örgütlenmişti. Şirketin dayattığı yeni mesai sistemi nedeniyle hem giderek yoksullaşan hem de fazla mesaiye zorlanan …”

Çin’de işçiler Walmart’a karşı daha iyi ücret ve çalışma koşulları için bir dizi protesto ve grev örgütlediler. En az 20 bin Wal-Mart çalışanının şirkete karşı yeni grev ve eylem dalgasını örgütleyebilmek adına WeChat mesajlaşma gruplarına katıldığı öğrenildi.**https://www.democracynow.org/2016/11/18/headlines/china_workers_stage_series_of_protests_and_strikes_against_wal_mart/**Çin’deki hizmet sektörü içinden yükselen işçi hareketi Walmart da dahil olmak üzere birçok şirketi sarsmış, Temmuz ayından bu yana en az 120 gösteri ve grev örgütlenmişti.

Şirketin dayattığı yeni mesai sistemi nedeniyle hem giderek yoksullaşan hem de fazla mesaiye zorlanan işçiler partiye bağlı sendikalarını da aşarak kendi örgütlenmelerini inşa ediyorlar. Neredeyse 20 bin katılımcısı olan WeChat mesaj grubu ülke çapındaki Walmart çalışanları arasında iletişimi sağlıyor.

ABD’deki ücretlere kıyasla çok daha ucuza çalıştırılan ve maaş artış oranları enflasyon yüzdesinin çok altına kalan Çinli Walmart işçileri yeni getirilen nöbet sisteminin işçileri yorgun bıraktığını belirtiyorlar.

Walmart sendikalaşmayı engellemeye çalıştı ancak 2006’da parti yönetimindeki sendikaların örgütlenmesine izin vermek zorunda kaldı. Fakat çoğunlukla mağaza yöneticilerinin elinde bulunan sendika birimleri işçiler için bir adres olamadı.

Çin ekonomisi göreceli olarak yavaşlamaya başladığından beri ülkede grev ve işçi protestoları yükselişe geçti. Her ne kadar tek bir şirkete veya fabrikaya yönelik eylemler çabuk bastırılsa da Walmart için durum farklı olabilir. İşçiler ülke çapında şirketin uygulamalarına karşı örgütleniyorlar ve bunu yaparken de devlet kontrolündeki sendikalarını dışarıda bırakıyorlar.

Haber: isyandan.org

Bir Yorum

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.