Archive for Kasım, 2015

Jordi Tejel: Suriye Kürtleri; Tarih, Siyaset ve Toplum [Kitap]

Jordi Tejel: Suriye Kürtleri; Tarih, Siyaset ve Toplum [Kitap]

Multimedya 03.11.2015 - 06:00

Jordi Tejel, Suriye Kürtlerinin Fransız mandası döneminden Qamişlo ayaklanması ve sonrasına kadarki (1920 – 2007) siyasi tarihini, sosyal hareket kuramından yararlanarak anlatıyor. Tejel özcü bir yaklaşımdan uzak durarak, Kürt ulusal bilincinin aşiretsel, yerel, bölgesel ve ulusal kimliklerle etkileşim içinde gelişiminin ince, karmaşık, zaman zaman da aykırı bir analizini sunuyor. KılıDevam »

Birleşik Mücadele Deneyimleri: Emcali Yerel Hizmet İşçileri Sendikası (SINTRAEMCALI), Kolombiya

Birleşik Mücadele Deneyimleri: Emcali Yerel Hizmet İşçileri Sendikası (SINTRAEMCALI), Kolombiya

Neo-liberal saldırıların en önemli biçimlerinden birisi olan özelleştirme uygulamaları; kamu hizmetlerinin yağmalanması, su kıtlığı, sağlık hizmetlerinin çöküşü, her düzeyde yoksullaşma vb. sonuçlara yol açmıştır. Kolombiya, bu yoksulluk ve yıkımın yanında büyük direnişlere de sahne olmuştur. Mücadelede en göze çarpan örnek, Emcali eyaletinde, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı direnişin örgütlenmesi olan SINTRAEMCALI’dir. SINTRAEMCALI, ülkeninDevam »

Filipinler: FKP-YHO Isabela İlindeki İş Makinalarının Yakılmasını Üstlendi

Filipinler: FKP-YHO Isabela İlindeki İş Makinalarının Yakılmasını Üstlendi

Haberler 03.11.2015 - 06:00

Filipinler Komünist Partisi-Yeni Halk Ordusu (FKP-YHO) 28 Ekim’de Isabela’nın sahil kasabası Dinapigue’de bulunan Geogen-Nickel Asya Maden Şirketi’ne ait iş makinalarının yakılması eylemini üstlendi. Isabela’da eylemlilik sürdüren Yeni Halk Ordusu’nun Reynaldo Pinon Komutanlığı, Dimualuadi Bölgesi’nde maden şirketinin son teknoloji ürünü ekipman ve taşıtlarının yakılmasını üstlendiğini açıkladı. YHO sözcüsü Ka Dasig, saldırının maden şirketininDevam »

Birleşik Mücadele Deneyimleri: Arjantin Piqueteros Hareketi   

Birleşik Mücadele Deneyimleri: Arjantin Piqueteros Hareketi  

İşsizlerin örgütlenmesi öz-örgütlenme deneyimi temelinde yükselmiş ve klasik sendikal mücadele biçimlerinin ötesine geçmiştir. Zaten Arjantin’de korporatist  anlayışla yönetilen sendikalar vardı. İşsiz hareketi ise sermayeden ve devletten bağımsız bir anlayışla gelişmiştir. İşsiz işçiler güçlerini barrio’lardan almıştır. Bunun sebebi barrio’larda hiç işe gitmemiş gençlerin ve aile reisi kadınların yoğunlaşması; bu işsiz işçilerin sendika deneyimiDevam »

Birleşik Mücadele Deneyimleri: Meksika, Oaxaca Halk Meclisi (APPO)

Birleşik Mücadele Deneyimleri: Meksika, Oaxaca Halk Meclisi (APPO)

Meksika’nın Oaxaca eyaleti 2006 yılı Mayıs ayından Kasım sonuna kadar halk iktidarına sahne oldu. Mayıs ortasında greve giden öğretmenler, taleplerine olumlu yanıt verilmeyince 22 Mayıs’ta kent meydanına kamplar kurarak süresiz bir eylem başlattılar. 7 Haziran’da büyük bir eylem düzenleyen öğretmenler anayolları keserek tüm kentte hayatı durdurdular. Bunun üzerine iki yıl önce şaibeli bir seçimle yönetime gelenDevam »

Birleşik Mücadele Deneyimleri: Taban Komiteleri Konfederasyonu (COBAS), İtalya

Birleşik Mücadele Deneyimleri: Taban Komiteleri Konfederasyonu (COBAS), İtalya

1970’lerle birlikte sermayenin yeniden yapılanma politikaları Avrupa halklarını da etkilemiştir. Özelleştirme, işten çıkarmalar, insan etkinliğinin her alanının metalaştırılması ve refah devleti uygulamalarının  terk edilmesi sonucu yoksullaşmanın karakterize ettiği geniş bir proleterleşme yaşanmıştır. Şirket/parti tarafından oluşturulan bir merkez-sağ koalisyon hükümetinin uygulamaları arasında sermayenin malileştirilmesi, emek pazarı deregülasyonları, işverenlerin işçileri adil birDevam »