Filtre: "Nepal"

Nepal ve Venezuela Seçimlerini Sol İttifaklar Kazandı

Nepal ve Venezuela Seçimlerini Sol İttifaklar Kazandı

Haberler 12.12.2017 - 06:00

Venezuela’da yapılan yerel seçimlerde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi ve ittifaklarının adayları 24 Eyaletin 23’nün başkentlerinde seçimleri kazandılar. Sağcı muhalefet valilik seçimlerinden sonra yerel seçimleri boykot etme kararı aldı. Venezuela devlet başkanı Maduro  yerel seçimleri boykot eden sağcı muhalefetin 2018 seçimlerine katılmasına izin vermeyeceklerini kamuoyuna açıkladı. Venezuela’da ikinci seçim sürecinden deDevam »

Rishi Raj Baral: Nepal Maoist Hareketinin Yeni Bir Atılıma İhtiyacı Var!

Rishi Raj Baral: Nepal Maoist Hareketinin Yeni Bir Atılıma İhtiyacı Var!

Makaleler 10.04.2017 - 06:00

13 Şubat 1996 tarihinde Nepal Komünist Partisi (Maoist) Nepal’de Halk Savaşı’nı başlatmıştı. Nepalli Maoistler, Halk Savaşı’nın 22. yıldönümünü karşıladılar. O zamanlar sadece bir tane Maoist Parti vardı. Şu anda ise dört: 1- Mohan Baidhya (Kiran) tarafından önderlik edilen Nepal Komünist Partisi (Devrimci Maoist) 2- Komünist Çekirdek 3- Netra Bikram ChandaDevam »

Nepal: Chand Liderliğindeki NKP (Maoist) Artan Gıda Fiyatlarına Karşı Genel Grev Örgütledi

Diğer, Haberler 15.11.2016 - 05:00

Artan gıda fiyatlarına karşı Netra Bikram Chand liderliğindeki Nepal Komünist Partisi (Maoist) tarafından örgütlenen genel grev 13 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Genel grev (Banda) özellikle Kathmandu’da hissedildi. Polis grevi bastırmak için 213’ü sadece Kathmandu’da olmak üzere ülke genelinde 295 Maoist militanı tutukladı. Tutuklananlardan 28’i kadındı. Chand liderliğindeki Nepal Komünist PartisiDevam »

Nepal’in Devrimci Düşleri – Fotoğraflarla Nepal’in Hikayesi

Nepal’in Devrimci Düşleri – Fotoğraflarla Nepal’in Hikayesi

Diğer, Haberler 16.08.2016 - 06:00

Nepal’de yıllar boyunca sürdürülen devrimci halk savaşı; hem Nepal, hem Güney Asya hem de tüm dünyadan milyonlarca insanın geleceğin toplumuna dair ufkunu ve düşlerini yeniden canlandırmış ve ilerletmiştir. Kırlarda köylüler; feodal, yarı-feodal baskıya ve devlete karşı, yeni bir toplumun dönüşümünü gerçekleştirebilmek üzere Maoizmden edindikleri derslerle ve stratejik düşünceyle devrimin önDevam »

Nepal: NKP-Maoist, Köylülerin Toprak Talebi İçin Genel Direniş Örgütledi

Nepal: NKP-Maoist, Köylülerin Toprak Talebi İçin Genel Direniş Örgütledi

Haberler 28.07.2016 - 06:00

Nepal’de 5 milyona yakın topraksız köylünün toprak taleplerine kulak asmayan hükümet ve devletin, Sarlahi’deki Sagarnath Ormanında 455 işgalci köylü ailesini şiddet uygulayarak tahliye etmesini protesto eden, Netra Bikram Chand önderliğindeki Nepal Komünist Partisi-Maoist köylülerle dayanışmak için 25 Temmuz’da ulusal çapta genel grev ve genel direniş örgütledi. Çok az aracın çalışması, okullar, işDevam »

Nepal: Chand Liderliğindeki NKP (Maoist) Özel Telefon Şirketinin Kulesini Ateşe Verdi

Nepal: Chand Liderliğindeki NKP (Maoist) Özel Telefon Şirketinin Kulesini Ateşe Verdi

Haberler 13.06.2016 - 06:00

Netra Bikram Chand liderliğindeki Nepal Komünist Partisi (Maoist) Ashrang-7 bölgesindeki Ncell şirketine ait bir kuleyi ateşe verdi Partinin bölge sorumlusu Krishna Wagle özel telekomünikasyon şirketinin vergi ödemeyerek gayrimeşru zenginliğini arttırması nedeniyle şirketin bir kulesinin ateşe verildiğini açıkladı. Polis parti militanlarının kuleyi petrol ile ateşe verdiğini belirtti. Partinin bölge sorumlusu Wagle,Devam »

g]kfn aGbsf] k|efj
g]skf dfcf]jfbLn] cfXjfg u/]sf] g]kfn aGbsf] sf/0f ;fj{hlgs oftfoftsf ;fwg sd rn]sf 5g eg] lghL ;jf/L;fwg eg] pNn]lvt dfqfdf rn]sf 5g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

Nepal: NKP-Maoist’den Dördüncü Genel Grev

Haberler 10.06.2016 - 06:00

Netra Bikram Chand’ın genel sekreterliğini yaptığı NKP Maoist’in daha önceki gösterilerde tutuklanan yoldaşlarının serbest bırakılması talebi ile ilan ettiği genel grev başkent Katmandu’da hayatı durdurdu.  Fabrikalar, eğitim kurumları, pazarlar ve dükkanlar kapalı kaldı, toplu taşıma araçları çalışmadı. Halk grevi sırasında yollara barikatlar kuruldu. Polisin müdahale ettiği yerlerde grevciler başkentin çeşitliDevam »

Nepal Komünist Partisi (Maoist) Silahlı Mücadele Başlatacağını Açıkladı

Nepal Komünist Partisi (Maoist) Silahlı Mücadele Başlatacağını Açıkladı

Haberler 01.06.2016 - 06:00

30 Mayıs Pazartesi günü, Netra Bikram Chand liderliğindeki Nepal Komünist Partisi (Maoist) silahlı mücadele başlatacaklarını söyleyerek uyarıda bulundu. Partinin Janakpur Bölge Bürosu yetkilisi Om Prakash partinin 5 adımlı gelecek programını açıkladı. Chand liderliğindeki Maoist parti, birleşik Tarai-Madhes halklarının kalkışması kampanyası kapsamında parti programını kamuoyu ile paylaşmaya başlamıştı. Om Prakash, muhalefetDevam »

Nepal: “NKP (BML) ve NBKP (Maoist) Komünizm’in Ruhuna Karşıdır”

Nepal: “NKP (BML) ve NBKP (Maoist) Komünizm’in Ruhuna Karşıdır”

Haberler 26.04.2016 - 06:00

Bir düşünce kuruluşu olan Naya Shakti Koordinatörü Baburam Bhattarai “Nepal Komünist Partisi(Birleşik Marksist Leninist), NKP(BML) ve Nepal Birleşik Komünist Partisi(Maoist), NBKP(Maoist)’i komünist parti ruhuna aykırı davranışlar içinde olmakla” suçladı. Madhes Uyanışı Kampanyası süresince organize edilen bir etkinlikte kampanyanın liderlerinden Bhattari “bu egemen partilerin kültür ve davranışlarının komünist ilkelere aykırı olduğunu”Devam »

Nepal: NKP (Maoist) Bajhang Bölgesi Özyönetim İlanı

Nepal: NKP (Maoist) Bajhang Bölgesi Özyönetim İlanı

Haberler 27.01.2016 - 06:00

Chand liderliğindeki Nepal Komünist Partisi (Maoist), 24 Ocak 2016’da Bajhang bölgesinde özyönetimin kurulduğunu ilan etti. Deklarasyonun yapıldığı programda Chandra Bahadur Singh koordinasyonu altında 17 üyeli bölge konseyinin kurulduğu açıklandı. Lider Pun ise hükümetin ve parlamentonun kendilerini engellemeleri durumunda ayrı bir hükümet oluşturacakları uyarısında bulundu. Pun, hükümetin özyönetimi tanımaması durumunda halkınDevam »